Kapljice su u sklopu nacionalne kampanje  Zasadi drvo, ne budi panj u suradnji s lokalnom opg-om, posadile nekoliko stabala. Na taj način obogatile su okoliš u kojem borave, te doprinijele zdravlju naše planete.

Comments are disabled.