smart


Kako bi pobliže upoznali život na Antarktici i Sjevernom polu, djeca su istraživala na globusu gdje se ta mjesta uopće nalaze, kroz videozapis Život na Antarktici, saznali su kako se do tamo dolazi, kakav je život Eskima, kako žive pingvini i ostale životinje.

U kutiću s didaktikom mogli su udruživati količine i brojeve, mjeriti temperaturu pingvinima, umetati brojeve koji nedostaju, pridruživati kape pingvinu po boji šala, listati slikovnice i enciklopedije, igrati natjecateljsku igru , te figurama životinja igrati se na maketi .

Kroz tjednu temu djeca su naučila stihove o pingvinu, slušala priče Velika pustolovina malog pingvina, gledala i slušala igrokaz Snjegović i pingvin.

Kroz likovne aktivnosti djeca su crtala polarnog medvjeda, izrađivala iglu i Eskime, pingvine.

Pošto smo stalno spominjali led i snijeg, u senzornoj kutiji igrom pingvinima na santi leda, djeca su istraživala proces otapanja leda.

U građevinskom centru djeca su od spužvastih elemenata gradila iglu.

A kako je to izgledalo, pogledajte kroz fotografije.

Comments are disabled.