Od jutra su vrijedne dječje ručice marljivo izrađivale zdravstvene iskaznice za simboličku igru „Liječnika“. S obzirom na situaciju u kojoj smo se našli protekla dva mjeseca, željeli smo da kroz razgovor s djecom osvijestimo važnost medicinskih sestara i koja je njihova uloga u našem životu, što one rade, kako to zanimanje nije nimalo lagano te im ujedno zahvaliti na svemu što su učinile ili će učiniti za nas. Osim iskaznica izradili smo i stetoskop te medicinske kape. Djeca su s nestrpljenjem dočekala simboličku igru i izmjenjivala se u ulogama medicinske sestre, liječnika i pacijenata. Na taj način smo poticali suradnju s djecom, komunikaciju, međusobno dogovaranje, čekanje na red i strpljivost što nam je važno kod djece. Kako je izgledao Međunarodni dan medicinskih sestara u skupini Zvjezdice možete vidjeti u našoj fotogaleriji.

Comments are disabled.