two 3d humans with puzzle piece in hands


Rad na projektu jedan je od oblika integriranog kurikuluma. Tijek rada na projektu nije moguće unaprijed planirati, nije ga moguće ranije strukturirati, nije unaprijed određena duljina njegova trajanja niti se zna u kojem će se smjeru razvijati. Osnovni je kriterij odabira smjera razvoja projekata interes djece. Tema projekta također proizlazi iz dječjih razgovora, interakcije, simboličke igre, interesa. Jedino što je unaprijed poznato je da će projekt sadržavati istraživanje, izražavanje, rasprave i to kroz uporabu različitih simboličkih jezika. 

Sukladno interesima djece odgajatelji će tijekom pedagoške godine planirati materijale kojima će poticati djecu na daljnja istraživanja i prema potrebi organizirati refleksije.

Projekti u pedagoškoj godini 2015./2016.

 

NAZIV PROJEKTA

Moj odraz u ogledalu
Domaće životinje
Dvorci i dvorski život
Zdrav život
Životinje
Vatrogasci

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT VATROGASCI

Comments are disabled.