Kroz susrete s roditeljima omogućena je razmjena informacija, znanja, vještina i podrške koja roditeljima koristi u ispunjavanju njihovih roditeljskih odgovornosti te se promiču osobni rast i razvoj kompetentnosti roditelja i djeteta.

Comments are disabled.