U mjesecu ožujku obilježili smo mnoštvo prigodnih datuma kao što su: „Dan žena“, „Dan očeva“, „Dan voda“ i „Proljeće“. Slikovnice i priče, pjesme i zagonetke uvodile su nas u tjedne tematike. Provedba spomenutih tematika bila je popraćena usko vezanim vježbama za razvoj fonološke osviještenosti i predmatematičkih vještina. Tematske aktivnosti upotpunjavale su naše radne tjedne. Igre i didaktički materijali poput: igre Memory, puzzli, spoji sjenu i predmet, upari kišobran i kišne kapi, poredaj proljetne motive po veličini, upari broj i količinu, olakšavaju usvajanje znanja. U skladu s tjednim tematikama djeca su izradila čestitke za „Dan žena“ i „Dan očeva“. Provedena je i likovna aktivnost: „Proljetna livada“. Susrete su uveseljavale razne igre poput: „Vrući krumpiri“ , „Skoči na boju“ , „Gdje se što nalazi?“ te igre s pjevanjem: „Mi smo djeca vesela“ i „Ide maca oko tebe“.

Comments are disabled.