Pogodi koja sam životinja

Bavili smo se životinjama, odnosno načinom na koji se postavljaju poticajna pitanja, ali da se prerano ne otkrije životinja te da djeca postave što više neobičnih pitanja te da logički povezuju. Tako na  početku sata dogovaram s djecom pravila te početnu aktivnost odrađujem tako da im prezentiram tijek aktivnosti.

Dijete koje je odabrano da pogađa životinju, ostaje na fotelji, a ostali se udaljavaju i odlaze u posebnu prostoriju u kojoj se dogovaraju koju će životinju odabrati.

Odabranu životinju ispisujem na papirić te aktivnost može početi.

Dobro smo se zabavili i napregnuli mozak.

“Kućna čudovišta”

Na početku sata igramo igru u kojoj trebamo ponoviti svaku prethodnu riječ, nadodati svoju pazeći pritom da nam rečenica bude smislena. Djeca su bila vrlo dobro koncentrirana te smo igru uspjeli odigrati do samog kraja.

Dobro zagrijani, odigrali smo i igru “pokvareni telefon” koja je prošla u veselom tonu, a djeca su se trudila da igra dođe do zadnjeg djeteta i da čujemo rezultat.

Zatim smo razgovarali o našim nestašlucima, o ponašanju koje bismo voljeli promijeniti. Krivca za takvo ponašanje nalazimo u “kućnim čudovištima” te sam poticala djecu da navedu jedan primjer ponašanja, osmisle čudovište – njegov izgled, naziv i osobine pazeći pritom da ne kopiraju jedan od drugoga i da budu što kreativniji.

Radovi su ispali vrlo dobro, a djeca su  izvrsno prezentirala  svoje čudovište sa svim njegovim osobinama.

Magnetizam

Razgovarali smo o magnetima, koji dijelovi postoje i koji se odbijaju pokazujući to na primjeru što djeca također isprobavaju. Začuđeni su kakav je osjećaj kad se magneti odbijaju.

Djeca su dobila zadatak da pronađu metalne dijelove koje magnet privlači i tada ih komentiramo pazeći da ne pronađu iste materijale.

Video prikaz pokazuje kako magnete možemo koristiti u prirodi da npr. odredimo sjever, u metalnoj industriji, kako se magnetizam može prenesti na druge predmete koji inače nisu sami po sebi magnetizirani što je djeci vrlo zanimljivo i u zdravstvu.

Potaknuta aktivnošću, sutradan jedna djevojčica donosi magnete od kuće i potiče djecu da isprobavaju aktivnosti koje smo odradili dan ranije.

 

 

Comments are disabled.