Proteklog tjedna brojnim aktivnostima obilježili smo Dječji tjedan u Pčelicama. U skladu s tim naglasak je bio na slobodnoj igri djece. Tako su djeca prema interesu uzimala poticaje koje smo im ponudili te manipulirala njima. Fleksibilno vrijeme omogućilo im je da se bave aktivnošću onoliko dugo koliko traje njihov interes za nju. Djeca su u centru građenja izrađivala toranj od raznih materijala kao što su tuljci, kocke i valjci. Nadalje. škaricama su rezala lišće što im je ujedno bilo i prvi puta da koriste škarice u vrtiću. U centru kuhinje od tijesta su izrađivala ježa te loptice koje su predstavljale jabuke kako bi ježu stavili na bodlje te mu tako pomogli da skupi hranu za zimu. U istraživačkom centru su istraživala plodove jeseni. Na dvorištu vrtića djeca su crtala kredama po ploči te uživala u toplim jesenskim danima.

Comments are disabled.