Dana 28. studenog 2019. održana je druga radionica Kluba roditelja Dječjeg vrtića Igra. Tema radionice bila je Rani razvoj i temeljne psihološke potrebe. Prve su godine života jako važne za razvoj svakog djeteta. To je razdoblje velikih mogućnosti, ali i velike osjetljivosti na negativne učinke. Istraživanja pokazuju da djeca u koju se ulaže u ranom djetinjstvu imaju kasnije bolji školski uspjeh, bolje zdravlje, više zarađuju u odrasloj dobi, imaju nižu pojavnost kriminalnog ponašanja i više doprinose društvu. U prvim godinama života formiraju se temelji kognitivnog razvoja, razvoja osobnosti, socijalnog ponašanja i općenite sposobnosti budućeg samostalnog kvalitetnog života. Kapaciteti za cjeloživotno stjecanje vještina razvija se u ranom djetinjstvu. Na stjecanje djetetovih kompetencija i vještina utječe više faktora, među kojima su: zdravlje, prehrana, zaštita i sigurnost, pozitivno roditeljstvo i rano učenje. Svaki od ovih elementa dio je podržavajućeg okruženja važnog za optimalan rani razvoj svakog djeteta. Što su zdravstveni, ekonomski, psihološki i socijalni uvjeti za razvoj djeteta u prvim godinama njegovog života bolji, to je veća vjerojatnost ‘optimalizacije’ djetetovog razvojnog potencijala i njegove kasnije produktivne uključenosti u društvo. Roditelji su se kroz predavanja i praktične radionice upoznali s novim znanstvenim istraživanjima o važnosti ranog razvoja i temeljnim potrebama djece te su naučili razlike između dječjih potreba i želja.

Comments are disabled.