Leptirići su se proteklog tjedna u skupini bavili emocijama. Kroz temu djecu smo upoznali s emocijama i načinom na koji ih mogu izraziti i ponašati se u skladu s njima, razvijajući socijalnu vezu s drugom djecom. Naglasak smo stavili na postavljanju granica neprihvatljivog izražavanja emocija, samokontroli i socijalizaciji emocija. Aktivnostima smo nastojali kod djece razviti bolje emocionalne i socijalne kompetencije kako bi dijete razumijelo sebe i druge. Kod djece smo razvijali suradničke odnose s naglaskom na učenje socijalno prihvatljivog načina izražavanja emocija. Svoje emocije djeca su prepoznavala promatrajući sebe u ogledalu te izradom plakata: “Kako se danas osjećam?”. Kutija puna osjećaja bila je poticaj na razgovor o tome kako se djeca osjećaju u pojedinoj situaciji i što bi pri tome mogla učiniti.

Comments are disabled.