Zmajići su na kraćem programu engleskog jezika podijeljeni u dvije skupine. Program se odvija dva puta tjedno u poslijepodnevnom terminu. Program ranog učenja engleskog jezika temelji se na spoznaji da je predškolska dob najpovoljnije životno razdoblje za usvajanje stranog jezika zbog bioloških i psiholoških karakteristika djece rane dobi. To je vrijeme kada djeca brže i lakše usvajaju čisti izgovor, intonaciju, a prisutan je i osjećaj sigurnosti, samopouzdanja i spontanosti, što je najbolja osnova za svako učenje.

Osim dobi, važna prednost je i vrtićko okruženje jer u poticajnom okruženju engleski jezik dijete usvaja spontano, situacijski kroz praktičnu aktivnost djeteta u interakciji s drugom djecom i odraslima. Dijete koje je u ranoj dobi izloženo utjecaju stranog jezika puno lakše pamti informacije koje primi. Odgojno-obrazovni rad ranog učenja engleskog jezika usmjeren je na izbor aktivnosti koje su prisutne i u redovnom odgojno-obrazovnom procesu, ali i na aktivnosti koje su neophodne za kvalitetno i usmjereno učenje stranog jezika. Naši englezi bavili su se temama Funny songs, Weather, “The Gruffalo”, Halloween, a najviše interesa pokazali su za slikovnicu Dr. Seussa “Green Egs and Ham” te ćemo se s navedenim autorom baviti i u nadolazećem razdoblju.

Comments are disabled.