Vodeći se interesom djece, Leptirići su kroz proteka 2 tjedna provodili aktivnosti na temu Farme. Temom Farma nastojali smo kod djece razviti ljubav i pozitivne stavove prema životinjama koje žive u našem kraju te odnos životinja i ljudi. Kroz brojne aktivnosti prisjetili smo se domaćih životinja koje su nam poznate od prije i upoznali smo neke nove. Većina djece zna imenovati pokazanu životinju te oponašati njezino glasanje. Naučili smo pjevati pjesmicu “Na maloj farmi”, čitali brojne stihove o životinjama, rješavali zagonetke. U likovnom centru izradili smo farmu koju smo svaki dan obogaćivali novim životinjama koje smo nacrtali ili izradili od pedagoški neoblikovanog materijala. Svoje znanje proširili smo i istraživačkim aktivnostima poput istraživanja životnog ciklusa koke, svojstva kuhanog, pečenog i sirovog jaja, uočavali sličnosti u mliječnim proizvodima, te povezivali određenu životinju s njezinim proizvodima.

Comments are disabled.