U mjesecu listopadu obilježava se Dan jabuka 20. listopada i sve aktivnosti su osmišljene tako da se vežu uz jabuku i ježa koji jabučice obožava. Tako smo dramatizirali igrokaz “Dva ježa” i “Izgubljena bodlja”, vježbali glasove š i ž kroz stihove “Dragi ježe”, ponovili pokretnu igru “Boc, boc iglicama” i “Ježić”. U likovnim aktivnostima radili smo ježića od krumpira i čačkalica, crtali ježa i jabučicu, obojali jabuku od kartona i na njoj napravili rupe od crvića i isprepletali vunu, docrtavali sliku kombinirajući prirodne materijale i tempere, brali, vagali i prodavali jabuke u simboličkoj igri te s kuharicom Danijelom ispekli muffine od jabuka. Bilo je vrlo raznoliko.

Comments are disabled.