Kada govorimo o ranom učenju stranog jezika, igra je najbolji način u kojem djeca usvajaju jezik kroz istraživanje i povezivanje.  Igru djeca koriste kako bih se mogla izraziti i komunicirati s drugima. Jedna od najvažnijih metoda u učenju stranog jezika je metoda potpunog tjelesnog odgovora (Total physical response, skraćeno TPR). Temelji se na koordinaciji jezika i tjelesnog pokreta. Razvio ju je James Asher, profesor psihologije sa Sveučilišta San José u SAD-u, 60-ih godina prošlog stoljeća, na temelju svojih promatranja male djece pri učenju materinjeg jezika, a koja pri učenju koriste cijelo tijelo. U metodi TPR odgojitelji daju upute na jeziku koji poučavaju, dok djeca odgovaraju pokretima svog tijela. Metoda je primjer “pristupa razumijevanjem” u učenju stranog jezika. Slušanje i davanje odgovora ima dva cilja: služi učenju i prepoznavanju značenja riječi, ali i pasivnom učenju strukture samog jezika. Jedna od najvećih prednosti korištenja TPR metode u predškolskim skupinama je neovisnost o pisanom tekstu, jer se sadržaj djeci prezentira usmeno, tako da djeca ne moraju znati čitati da bi moglo sudjelovati u učenju.  TPR se koristi u radu s malom djecom zato što ona:  imaju potrebu za kretanjem, ne boje se i nije im neugodno kretati se pred drugima, imaju prirodnu želju za glumom, imaju prirodnu želju za aktivnim reagiranjem, uživaju u opipljivim/taktilnim aktivnostima i imaju veliku količinu energije.

Naši najmlađi polaznici kraćeg programa engleskog jezika, Zmajići i Zvjezdice su se u proteklom razdoblju bavili mnogobrojnim aktivnostima: proučavali smo snijeg, učili o zimi i zimskim odjevnim predmetima, pingvinima, plesali smo ples pingvina, tražili uskrsna jaja, rješavali smo razne zadatke i radne listove, puno pjevali i plesali, a najviše interesa izazvala je tema Harry Potter gdje smo se okušali i u igri Metloboja koja je oduševila svu djecu. Također smo započeli i s obradom različitih priča od kojih je najviše interesa privukao The Gruffalo: djeca su uživala u priči, dramatizaciji i vlastitoj interepretaciji priče, a kako nam je bilo možete vidjeti u fotogaleriji. 

Comments are disabled.