Kraći program učenja engleskog jezika temelji se na spoznaji da je predškolska dob najpovoljnije životno razdoblje za usvajanje stranog jezika. To je vrijeme kada djeca brže i lakše usvajaju čisti izgovor, intonaciju, a prisutan je i osjećaj sigurnosti, samopouzdanja i spontanosti što je najbolja osnova za svako učenje. Osim dobi, važna prednost je i vrtićko okruženje gdje dijete spontano usvaja jezik u interakciji s drugom djecom i odraslima. Sadržaji i aktivnosti planiraju se u skladu s interesima i potrebama djeteta. Dijete kroz aktivnosti situacijskog učenja počinje usvajati znanja i vještine za osnovnu komunikaciju. Tako će dijete usvajati: pozdrave, predstavljanje, dob, igračke, naučiti imenovati boje, brojiti, imenovati predmete. Tako su i ove pedagoške godine početkom listopada djeca iz skupina Zvjezdice i Cvjetići počela s kraćim programom učenja stranog jezika u vrtiću. Kroz razne pjesmice, priče, stihove, radne zadatke, ples, TPR pokrete veselo počinjemo usvajanje novih izraza na engleskom jeziku i razvijamo interes za jezik. Kraći program engleskog jezika provodi se dva puta tjedno po 45 min, a kakvo nam je bilo proteklo razdoblje možete vidjeti u našoj galeriji. 

Comments are disabled.