Kraći program engleskog jezika i ove se pedagoške godine održava dva puta tjedno gdje djeca uče putem iskustvenog učenja, odnosno putem angažiranosti u aktivnostima prilagođenim njihovoj dobi. Cilj je pravilno aktivirati govorni aparat kod djece koji je vrlo elastičan i lako prihvaća glasove stranog jezika. Također, cilj je  stvoriti pozitivan stav i interes za strani jezik kod djece kroz zabavu, pjesmice, igre i radne listiće. Kod početnog učenja stranog jezika kreće se od konkretnih radnji, djeci poznatih i bliskih predmeta, situacija i igre koje su dio njihove svakodnevnice.

Comments are disabled.