Dana 01.07.2023. održao se “EU summit FEPE Peteranec and its 20 friendly communities from 10 EU countries to discuss future of Europe” u Peterancu. Starija djeca nastupala su drugi dan u kulturno- umjetničkom programu u peteranskim nošnjama, a predstavila su igre s pjevanjem. S ponosom smo predstavili naš vrtić na ovako velikom događanju.

Comments are disabled.