Ovog tjedna Lavići su istraživali o pingvinima. Iako ove životinje ne obitavaju u našim krajevima, većina djece upoznata je s njima, njihovim načinom života i karakteristikama. Svoje spoznaje Lavići su proširili kroz razne didaktičke materijale i manipulativne aktivnosti putem kojih su razvijali svoje predčitalačke vještine, naročito glasovnu analizu i sintezu.

 

Comments are disabled.