Prateći djetetov interes i potrebe, jedan od susreta posvetili smo znamenkama, brojanju i prebrojavanju. Djeca su kroz niz stolnih igara i aktivnosti usvajala i razvijala pojam o brojevima pa smo tako igrali društveni igru “Čovječe ne ljuti se”, pridruživali smo kartice brojevima ovisno o količini, razvrstavali i sortirali premete u određene skupove do deset te zbrajali i oduzimali uz pomoć abaka, a rezultate zapisivali kredom na ploči. 

Comments are disabled.