Od 01. veljače naš vrtić postao je bogatiji za još jednog stručnog suradnika- LOGOPEDA. Jelena Kodrić, naša logopedinja, radno iskustvo stjecala je u Zagrebu na Goljaku. Izuzetno smo ponosni, sretni i počašćeni da se pridružila našem timu.

Od srca joj želimo puno uspjeha u njenom profesionalnom radu.

TKO JE LOGOPED?

Logoped je stručna osoba koja se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnosticiranjem i terapijom poremećaja govora, jezika i komunikacije. Veći dio poremećaja kojima se bavi logoped nastaju unutar prve tri godine života djeteta, u razdoblju intenzivnog razvoja govora, jezika i komunikacije. To vrijeme je je najpogodnije za nastanak jezičnih i govornih teškoća. Vrlo važno je da dijete u tom periodu bude izloženo pravilnom govorno-jezičnom utjecaju svoje okoline.

Logopedi u dječjem vrtiću najveći dio svog radnog vremena provode u neposrednom radu s djecom i to kroz praćenje govornog razvoja djece, trijažnog pregleda djece s ciljem početnog utvrđivanja teškoće, opservacija djece s teškoćama u razvoju i posebnim potrebama. Logoped se uključuje u situacijama kad dijete ne govori, a razvojno je to očekivano, kad ne izgovara pravilno glasove, govori kratkim i jednostavnim rečenicama, govori gramatički nepravilno oblikovanim rečenicama, kad postoje poteškoće u predvještinama čitanja i pisanja, teškoće u jezičnom razumijevanju ili kada postoje teškoće socijalne komunikacije  i interakcije.

Logopedski tretman u predškolskom periodu je nezamisliv bez uključivanja roditelja. Važna je suradnja s roditeljima te pravilne informacije o vrsti i stupnju teškoća te ih educirati kako ciljano poticati govorno jezični razvoj.

Osim roditelja, vrlo važna uloga je i s odgojiteljima i ostalim stručnjacima u ustanovi i izvan nje.

Logoped surađuje u izradi godišnjeg plana i programa, radi izvješća, procjenu inicijalnih razgovora prilikom upisa u vrtić izrađuje stručna mišljenja o djeci.

Posao logopeda podrazumijeva rad s djecom koja imaju:

-komunikacijske poremećaje

-poremećaje izgovora-artikulacije

-poremećaji  tečnosti govora (mucanje, brzopletost)

-poremećaji glasa

-oštećenje sluha-poremećaji oralno-laringealnih funkcija (gutanje)

-kojima je potrebna neverbalna, potpomognuta komunikacija.

Neposredni  terapijski rad s djecom provodi se individualno u točnom vremenskom periodu i dinamici koja je dogovorena s odgojiteljom i drugim sustručnjacima. Tempo života koji živimo, okolina, djeca, suradnja s roditeljima uče nas da se trebamo prilagođavati, a to ponekad nije lako.

Jako nas veseli kada procijenimo da je dijete svladalo sva znanja, steklo vještine da s povjerenjem kreće dalje u život. Ponekad to kažemo nakon nekoliko godina ustrajnog rada. Jako nas veseli kad zatvorimo dobar krug djetetova života i on postane karika na koji će dijete graditi novi krug svog životnog lanaca.

Dolaskom naše Jelene nadamo se da ćemo uljepšati djetinjstvo djeci i roditeljima u našim vrtićima u Koprivnici, Rasinji, Hlebinama, Kloštru Podravskom, Peterancu, Sigecu i Drnju.

 

Comments are disabled.