Iako su se kod djece predškolske dobi motorika i koordinacija pokreta poprilično razvile, potreba djece za kretanjem i aktivnostima i dalje je uvelike prisutna. Upravo to itekako možemo iskoristiti te i kod kuće vježbati s djecom. Razvoj motorike (krupna i fina) odnosi se na sve ono što dijete radi i ne predstavlja samo aktivnost mišića, savitljivost zglobova ili snagu, već uključuje i percepciju, planiranje, donošenje odluka, učenje i otkrivanje novih strategija. U segmentu razvoja motorike dijete uči savladavanje kretanja, ravnoteže i postepeni razvoj sposobnosti korištenja velikih mišića tijela (potrebnih za trčanje, skakanje…) kao i malih mišića (potrebnih za podizanje malih predmeta). Svako dijete, bez obzira na dob, ima kapacitet za učenje, a na nama je da nađemo najefikasniji i efektniji način da uključimo, podržimo i podučavamo dijete.
Najbitnija stvar u bilo kojem obliku odgojno-obraznovnog rada je motivacija osobe koja se podučava. Učenje bi trebalo biti zabavno, uzbudljivo i interesantno pa se pred vama nalazi izazov da organizirate okolinu na takav način da motivira i potiče na učenje. Dijete bi trebalo biti potpuno uključeno u procesu podučavanja a prostor oko vas pun poticaja i pozitivnog potkrepljenja za dijete (naljepnice, pohvale, tapšanje, pozitivne povratne informacije) da bi se učenje nastavilo, da ne ponestane motivacije kod dijeteta. Postoje razne aktivnosti i njihove varijacije za razvoj motorike kod kuće, s predmetima koji se koriste svakodnevno. U fotogaleriji se nalaze prijedlozi aktivnosti koje možete provoditi kod kuće.

Comments are disabled.