Uz sve jesenske plodove, došao je red i na gljive. Uvod u temu bila nam je dramatizacija „Pod gljivom“ koju su djeca dobro upamtila i vješto ponavljala. Više od dramatizacije djeci je interes probudila pjesmica „Molba muhare“ koja se je u našoj sobi svakodnevno ponavljala. Muharu smo izrađivali od podloška za jaja i papirnatih tuljaca, a pomoću točkica na muhari učili smo prepoznavati brojeve od 1 do 10. Akvarelom smo bojali sjenu gljive koje smo kasnije odlijepili i dobili obrise gljive u veselim bojama. Izložene fotografije različitih vrsta gljiva djeci su bila povod za razgovor, ali i ogledni primjerak za izradu od plastelina. Naučili smo da postoje otrovne i jestive gljive te da ih brati smiju odrasli koji dobro znaju koje gljive su jestive, a koje ne. Uočili smo i da u našem dvorištu rastu neke vrste gljiva, no nismo ih dirali.

Comments are disabled.