Gabrijela Golub

ravnateljica

Dijana Matoš

stručna suradnica psihologinja

Jelena Kodrić

stručna suradnica logopedinja

Marija Križić

zdravstvena voditeljica

Petra Mikšić

stručna suradnica pedagoginja