„Smiješak“ je svoj put započeo 1. rujna 1998. godine kao prvi privatni vrtić u Koprivnici, a svoju tradiciju dugu 25 godina nastavlja u sastavu Dječjeg vrtića „Igra“ od 1. rujna 2023. godine kao Područni objekt Smiješak. Nalazimo se u Koprivnici, na adresi Starogradska 22. Radno vrijeme Područnog objekta Smiješak je od ponedjeljka do petka, od 6.00 do 16.00 sati. Za djecu roditelja koji zbog posla ne mogu doći po djecu do 16.00 sati organizirano je dežurstvo od 16.00 do 17.00.

Vrtić čine četiri odgojno-obrazovne skupine: Leptirići, Pčelice, Bubamare i Cvjetići. Uz redoviti desetosatni program provodimo i kraće programe prema interesima djece i roditelja, a u budućim pedagoškim godinama planiramo obogatiti ponudu.

S djecom se radi na razvijanju psihosocijalnih vještina, usvajanju kulturno-higijenskih navika te na ostvarivanju osnovnih dječjih prava, tjelesnih i zdravstvenih potreba. Na taj se način utječe na cjelovit razvoj djeteta u skladu s njegovim potrebama i sposobnostima. Surađujemo sa stručnim suradnicima zaposlenima u ustanovi kako bismo podigli razinu kvalitete rada.