U suradnji s roditeljima sakupili smo različite jesenske plodove (bundeve, tikvice, kukuruz, kestene, žireve, orahe, jabuke, kruške) i osmislili mali jesenski kutić u kojem smo držali prikupljene materijale. Uspoređivali smo ih (manje, veće, uže, šire), promatrali povećalom i vagali (lakše, teže, jednako). Nakon istraživanja oblika i teksture plodova te imenovanja plodova igrali smo dvije igre u kojima smo razvijali djetetovo pamćenje. Pjevali smo pjesmice uz pokret: “Kruška, jabuka, šljiva”, “Jabučice crvena” i “Mali bratec Ivo”. Na taj smo način osim govora razvijali finu i grubu motoriku, tjelesnu spretnost, koncentraciju i pažnju. Čitali smo slikovnicu: “Djed i repa”. Nakon pročitanog djeca su uz aplikacije odgovarala na pitanja i time pokazala razumijevanje. S djecom smo provodili aktivnosti na temu kukuruz. Upoznali smo se sa stabljikom i njezinim dijelovima (list i plod). Skidali smo vanjski omot (olupinu) kako bi došli do klipa kukuruza kojeg smo zatim “rulili”. U svim navedenim aktivnostima djeca su aktivno sudjelovala te razvijala finu i grubu motoriku, koordinaciju oko-ruka, vizualnu i taktilnu percepciju i koncentraciju.

Comments are disabled.