Prošle smo dane u grupi Pčelice obrađivali temu vezanu uz selo. Ovom temom nastojale smo potaknuti djecu na razmišljanje o razlikama seoskog i gradskog života. Kao poticaje na ovu temu ponudili smo razne didaktičke igre, sa djecom smo izrađivali maketu sela i maketu farme koju smo obogatili domaćim životinjama, te su djeca imala prilike manipulirati ponuđenim sadržajem.  Kroz razne priče i slike djeci smo pokušali dočarati čime se ljudi na selu bave te kako selo zapravo izgleda. U dramskom centru izradili smo plošne lutke i lutke naprstak koje  djeca mogu koristiti za glumu. Za simboličku igru djeci su ponuđeni kartonski pas i mačka te konj. U likovnim aktivnostima djeca su sama izabrala jednu od ponuđenih životinja te je nacrtala crnim markerom, i obojala akvarelom. Za poticanje koncentracije i fine motorike ponudile smo djeci izradu koke tehnikom motanja vune na stožac, ova aktivnost zbog svoje dugotrajnosti i preciznosti zahtijevala je izradu kroz nekoliko dana. No bez obzira na to djeca su je rado koristila.

Comments are disabled.