Leptiriće je u srijedu, 9. studenog posjetila zdravstvena voditeljica Dječjeg vrtića “Igra” i napravila antropometrijska mjerenja djece. Djecu je izmjerila, izvagala i upisala u tablicu kako bi se lakše pratila krivulja rasta i razvoja.

Comments are disabled.