U četvrtak, 27. veljače u vrtiću je održana prezentacija ALOHA programa za roditelje djece polaznika dječjih vrtića Smiješka, Tratinčice i Igre. Dok su roditelji slušali o koristima i strukturi programa, djeca su sudjelovala u interaktivnoj i zabavnoj radionici koja ih je kroz igru naučila osnovama rada na abakusu. 

Djeci je igra najvažniji dio života, a osim što je njima to zabavno, preko igre se može puno naučiti. Kroz igru se može postići da djeca učenje gledaju kao nešto zabavno, što im kasnije omogućava bolji uspjeh i učinkovito savladavanje problema jer je to način da se djetetu razviju intelektualne, kognitivne i socijalne sposobnosti. ALOHA program djeci omogućava stvaranje korisnih navika koje će im pomoći i olakšati usvajanje sadržaja te će postići bolji akademski uspjeh. Ovaj program osmišljen je za djecu u dobi od 4 do 13 godina. Potiče njihov mentalni razvoj, i to na zabavan način. ALOHA Mental Arithmetic povećava inteligenciju djece zahvaljujući edukacijskom programu temeljenom na tri ključne točke: računanje abakusom, mentalna aritmetika i didaktičke igre. Abakus je alat za računanje koji vuče podrijetlo od drevne Mezopotamije, usavršili su ga Grci, a stoljećima se koristi u Kini. Zovemo ga i praocem današnjih kompjutera, a u ALOHA metodi koristi se kao sredstvo za mentalnu aritmetiku, vizualizaciju i uravnotežen razvoj obje moždane polutke, odnosno za razvoj cjelokupnog kognitivnog i intelektualnog potencijala djece.

ALOHA označava Abacus Learning of Higher Arithmetic, a kroz više od 20 godina, proširio se u preko 30 zemalja na 5 kontinenata i u više od 4000 centara širom svijeta pohađa ga oko 5 milijuna djece. Jedna od glavnih karakteristika ovog programa je njegov razigran i interaktivni karakter. Djeca uče i u isto se vrijeme zabavljaju, zahvaljujući didaktici i metodologiji u kojoj igre imaju važnu ulogu. Djeca se nauče bolje koncentrirati i stoga brže uče i obavljaju svoje domaće zadaće; poboljšavaju sposobnost računanja i razvijaju sposobnost efikasnog rješavanja problema.

Korištenjem jedinstvene metodologije koju je osmislio tim znanstvenika istraživača, ovaj program razvija vještine mentalne obrade podataka stimuliranjem obje moždane polutke, što kognitivne i intelektualne procese čini bržima i učinkovitijima. Rezultati programa, dokazani znanstvenim istraživanjem, izuzetan su razvoj sljedećih područja:

  • koncentracija i fokus
  • povećanje radne i dugotrajne memorije
  • brže učenje
  • izuzetne matematičke i analitičke vještine
  • vještine rješavanja problema
  • vještine opažanja, slušanja i primjene naučenoga
  • kreativnost i vizualizacija
  • samopouzdanje i socijalne vještine
  • povećanje IQ-a (kvocijenta inteligencije)

 

Comments are disabled.