Čitav protekli tjedan Srčeka su se bavila projektom skupine. Čitali smo, prepričavali i dramatizirali 2D lutkama dijelove iz romana te glumili. Pjevali smo i pjesme o Hlapiću te stvarali program za našu završnu svečanost. Iz pedagoški neoblikovanog materijala i u tehnici tempere, djeca su izradila Gitu i njenu papigu obraćajući pažnju na detalje iz romana, a stolne igre na ovu temu obogatile su doživljaj romana.

Comments are disabled.