VAŽNOST KOMUNICIRANJA  ZA DIJETE JASLIČKE DOBI

Dijete komuniciranjem izražava svoje osjećaje, misli i potrebe. Ono se socijalizira, emocionalno sazrijeva i upoznaje svijet. Način na koji dijete komunicira je često pokazatelj njegovih intelektualnih sposobnosti.

OSNOVNE FUNKCIJE KOMUNIKACIJE KOD DJECE

 • uspostavljanje odnosa s drugima – poziv na igru, traženje pomoći, traženje objašnjenja
 • samoizražavanje ili ekspresija – izražavanje svojih osjećaja, ideja, ukusa ili sviđanja
 • traženje odgovora na pitanja – postavljanje raznih pitanja, traženje razloga nečijeg ponašanja
 • prenošenje informacija – imenovanje predmeta, njihovo opisivanje, objašnjenje pojava
 • izražavanje kreativnosti – crtanje, slikanje, simboličke igre

ULOGA VRTIĆA I ODGAJATELJA U RAZVOJU KOMUNIKACIJSKIH VJEŠTINA

Dijete je u vrtiću član jedne skupine koja na njega ima određeno djelovanje. Kao što dijete interpretira akcije odgajatelja i na njih odgovara, isto tako interpretira i akcije skupine, odnosno ostale djece. Stoga posebnu pozornost treba posvetiti kvaliteti strukture interakcije, i to ne samo između odgajatelja i djeteta, već i djece međusobno. Također je veoma važna i kvaliteta materijalnih poticaja jer time djetetu dajemo mogućnost slobodnog kretanja u prostoru, izbora materijala i partnera za igru, čime pridonosimo svestranijem razvoju djeteta te razvoju samopouzdanja u njegove vlastite izbore.

RASPORED I OPREMLJENOST PROSTORA

Osmišljavanjem prostora do izražaja dolazi dječja organizacija, njihova kreativnost u različitim medijima izražavanja, nove ideje i oblici suradnje. U takvim okolnostima odgajatelji često ostanu iznenađeni sposobnošću djece da se dogovaraju i međusobno komuniciraju.

SAVJETI:

 • razgovarati s djetetom – davati razumljive poruke, biti strpljiv u iščekivanju odgovora te ga ne prekidati u govoru
 • imenovati predmete, igračke koje koristimo ili vidimo da dijete na njih obraća pažnju
 • verbalizirati radnje – opisivati ono što radimo kad nas dijete promatra
 • čitati i prepričavati slikovnice zajedno s djetetom
 • igre popratiti govorom
 • pjevati pjesmice uz pokrete i gestikuliranje

RANI POKAZATELJI ZASTOJA U RAZVOJU GOVORA

 • vrlo malo brblja u dobi od 12 mjeseci
 • odgođena je pojava prve riječi
 • u dobi od 2 godine u ekspresivnom govoru nema barem 50 riječi
 • u dobi od 2 godine ne razumije jednostavne jezične upute
 • ne zanimaju ga priče, osamljuje se
 • u dobi od četiri godine – kratke i negramatične rečenice, ne slaže riječi u rodu, broju i padežu à govor još uvijek nerazumljiv

Uz pomoć igre djeca upoznaju svijet, skupljaju životna iskustva, usvajaju norme ponašanja te stječu komunikacijske vještine. Igra pokreće djetetov mozak, tijelo i maštu. Ona ubrzava razvoj govora i komunikacijskih vještina. Stoga je vrlo bitna uloga vrtića i odgajatelja da potiču razvoj sposobnosti služenja svim jezičnim sredstvima u komunikaciji te da se dijete zna prilagoditi raznim komunikacijskim situacijama u vrtiću i životu uopće.

„Razvoj komunikacije u predškolskoj dobi znači oživljavanje, buđenje i početak postojanja čovjekom.”

                                                Odgajateljica Iva Šandor

Comments are disabled.