Srčeka su se ovih dana ponovno okupila u vrtiću i s nestrpljenjem očekuju upoznati novoupisanu djecu koja će im se pridružiti. Kako bi se što više ojačao osjećaj pripadnosti skupini i razvijala pozitivna slika o sebi, odgojiteljice su osmislile aktivnost u tu svrhu. Srčeka su proljetos izradila drvo na ulazu u sobu dnevnog boravka na kojem su bili cvjetići s imenima djece u skupini. Sada smo se prilagodili vremenskom razdoblju koje predstoji i izradili jabuke za isto drvo. Djeca su sama izrezivala svoje ime i ljepila ga na odabranu jabuku, a jabuku na drvo pored ostalih imena djece u skupini. Srčeka su jabuke za nove prijatelje zalijepila na drvo, a oni će izabrati koje mjesto u krošnji žele te svoje ime zalijepiti pored ostalih.

[/private    ]

Comments are disabled.