Tjelesno vježbanje predstavlja za djecu sastavni i nužan dio njihove svakodnevnice i nezaobilazan dio integralnog sustava njihova odgoja i obrazovanja. Tjelesna aktivnost, kao osnova tjelesne i zdravstvene kulture predstavlja jedan od temeljnih uvjeta za normalan rad i razvoj djece predškolske dobi i obratno. Proces tjelesnog vježbanja treba se odvijati u skladu s anatomsko-fiziološkim karakteristikama djece te u skladu s aktualnim stanjem antropološkog sustava djece predškolske dobi. Sat tjelesne i zdravstvene kulture smo započeli sa zagrijavanjem u krugu jedan iza drugog (različiti načini hodanja i trčanja) te sa općim pripremnim vježbama za razvoj svih mišićnih  skupina. Glavni dio sata se sastojao od A dijela sata na kojem se nalazio poligon s preprekama na kojem su djeca trebala sunožno skočiti u obruče, preskočiti štap, na strunjači napraviti kolut naprijed, cik-cak trčati između čunjeva, provući se ispod stolića i za kraj skočiti u obruč. Glavni B dio sata je bila štafetna igra gdje su djeca podijeljena u dvije kolone nosila loptice u obruč i završni dio je bila igra Pokvareni telefon. U dvorištu vrtića vani smo odigrali pokretnu igru Ide maca oko tebe.

 

 

Comments are disabled.