Pripremanje za školu za djecu počinje puno ranije od predškolskog razdoblja, ono počinje od dana kada dijete kroči u vrtić i traje do onog dana kada dijete iz njega ne izađe. Početak školovanja je za dijete jedno od najznačajnijih razdoblja u njegovu životu – pred njega će se iz dana u dan postavljati sve veći zadatci. Ono će upoznavati mnogo novih osoba – vršnjaka i odraslih, brzo će širiti svoja znanja o svijetu oko sebe i sebi samom. Kako bi se djetetu olakšali prvi koraci u školskim klupama, potrebno je omogućiti aktivnosti u kojima će dijete razvijati tjelesne i motoričke, govorno-jezične, spoznajne, emocionalne i socijalne vještine. Priprema za školu je puno više od ispunjavanja radnih listića, a odvija se kroz igru, koja je najprihvatljiviji način učenja za djecu.  Igra je važna za djetetov cjelokupni razvoj. Ono u igri uči, zabavlja se, opušta, mašta, razmišlja, surađuje, razvija motoriku i govor. Spremnost ili zrelost za školu je kombinacija različitih sposobnosti, vještina, znanja, navika i motivacije što omogućuje djetetu uspješno svladavanje propisanog nastavnog plana i programa. To je rezultat međudjelovanja razvoja i učenja, a odnosi se na socio-emocionalnu, spoznajnu, govorno-jezičnu i tjelesnu zrelost.

KOMPETENCIJE KROZ RAZLIČITA RAZVOJNA PODRUČJA

EMOCIONALNI I SOCIJALNI RAZVOJ
 Emocionalna stabilnost i samoregulacija
-dijete je najčešće dobro raspoloženo
-podnosi neuspjeh
-može se strpjeti, pričekati red
-lako se odvaja od roditelja

 Samostalnost i neovisnost
-usvojilo je kulturno-higijenske navike
-samostalno je u jelu, oblačenju, obuvanju
-vodi brigu o svojim stvarima, posprema igračke i radni prostor

 Samozaštita
-zna kako se ponašati u potencijalno opasnim situacijama (nepoznata mjesta, neznanci, nepoznati
predmeti)
-može se oduprijeti pritiscima vršnjaka i neznanaca u činjenju neprimjerenih postupaka (zna reći NE)
-zna kome se povjeriti, tražiti pomoć
-zna osnovna pravila ponašanja u prometu
-zna svoju adresu, važne telefonske brojeve

 Prosocijalna ponašanja
-pokazuje osjetljivost za emocionalna stanja i doživljavanja drugih
-iskazuje brigu za druge, brižno se ponaša prema vršnjacima, drugim osobama, ostalim živim bićima
-pruža pomoć kome je potrebna, pruža utjehu onome tko je u nevolji

 Timski rad
-voli se družiti s vršnjacima na sadržajan i konstruktivan način, pokazuje interes za suradnički rad u
grupi
-ponaša se tolerantno prema onima s kojima surađuje, čuje i prihvaća drugačija mišljenja
-iznosi i obrazlaže svoja razmišljanja, ideje i prijedloge, pregovara o njima i “otrpi” kritiku
-nesuglasja i konflikte rješava pregovaranjem i dogovorom

SPOZNAJNI RAZVOJ
 Stjecanje pojmova i odnosa među njima
-boja-prepoznaje i imenuje boje i nijanse
-geometrijski likovi-prepoznaje i imenuje krug, trokut, kvadrat i pravokutnik
-povezuje likove s predmetima iz neposredne okoline (oblik kruga, trokuta…)
-geometrijska tijela-razlikuje kuglu, valjak, kocku kvadar, stožac
-vrijeme-zna, razumije i koristi pojmove za označavanje vremena:

-prije-poslije-sada-za vrijeme
-jučer-danas-sutra
-jutro-podne-večer
-dani u tjednu i njihov slijed
-godišnja doba
-pokazuje interes za sat i kalendar
-pokazuje interes za prošlost i budućnost
prostor-zna pojmove prostornih odnosa, razumije ih i primjereno koristi:
-gore-dolje, ispred-iza, ispod-iznad, u-na, naprijed-natrag, između, bliže-dalje
-lijevo-desno- na sebi, na papiru, u prostoru
-suprotnosti-npr. toplo-hladno, dan-noć, puno-malo, crno-bijelo…

 Informiranost o svijetu oko sebe
-o biljnom svijetu-upoznavanje, razlikovanje i imenovanje različitih vrsta voda, povrća, žitarica,
cvijeća, ljekovito bilje
-o životinjskom svijetu-domaće, šumske, divlje životinje, životinje u vodi, ptice, kukci
-o zanimanjima odraslih
-o materijalnim i duhovnim dobrima-tradicijskim i kulturnim obilježjima, važnim datumima,
blagdanima
-o prometnim sredstvima (na kopnu, zraku, vodi), prometnicama, ponašanju u prometu
-o reljefu- rijeke, jezera, mora, brijeg, livada, šuma, park, grad, selo
-o prirodnim pojavama-kiša, snijeg, led, vjetar
-o fizikalnim pojavama-mjerenje, magnetizam, svjetlost, gibanje, ravnoteža…

MOTORIČKE KOMPETENCIJE
 Složene motoričke vještine-hoda po gredi, samostalno se ljulja, preskače preko vijače, izvodi
kolut naprijed, vodi loptu, pleše…)

 Preciznija senzomotorika
-ima usvojenu dominantnost ruke-lateralizaciju
-izvodi precizne pokrete rukama, šakama, prstima i usklađuje ih sa senzornim podacima (osobito
vizualnim):
-crta čovjeka s dijelovima tijela i detaljima
-boja unutar crta
-izrezuje škaricama jednostavnije likove
-oblikuje papir (brod, avion…)
-lijepi papir, karton…
-oblikuje tijesto, glinu, plastelin
-prišiva gumb
-zabija “čavliće” u podlogu
-provlači niti u tkanju
dobro organizira razmještaj na papiru
-piše svoje ime
-rado crta i sudjeluje u različitim aktivnostima tipa papir-olovka

Comments are disabled.