U petak  je u Srčekima zavladao sportski duh. Od ranog jutra djeca su raspravljala zašto su došla u bijelim majicama te kako i što će danas vježbati. Vodila se diskusija o sportovima koje poznaju  te klasifikacija ovisno o zimskim i ljetnim sportovima, odnosno Olimpijskim igrama čije smo se  kratke povijesti, obilježja i simbola prisjetili putem fotografija i enciklopedija. Spoznaju o  sportovima i opremi za pojedini sport djeca su produbila putem didaktičkih materijala i poticaja  na temu. Terasa se pretvorila u sportski teren na kojem smo osim standardnog razgibavanja i  poligona prepreka, okušali se u skoku u dalj i bacanju kugle (lopte). Na kraju su kao pravi  olimpijci djeca okićena medaljama za sudjelovanje koje su sama izradila.

Comments are disabled.