Tijekom proteklog tjedna Srčeka su bila fizički aktivnija nego inače baveći se zimskim sportovima. Istraživali smo koji su sve zimski sportovi, koje su olimpijske discipline, kako se izvode, čime i koji su preduvjeti potrebni za koju vrstu zimskog sporta. Pregršt videa, fotografija i slika pomoglo je djeci da što bolje upoznaju sportove te shvate zakonitosti koje pojedina disciplina zahtijeva. Stolne igre bile su na spomenutu temu, a odnosile su se na sastavljanje riječi, prepoznavanje početnog glasa u riječi, pridruživanje količine broju, labirinte, spajanje istih, prepoznavanje rekvizita i pridruživanje sportu i druge. Natjecateljski duh kod većine probudila je i potaknula stolna igra hokej na ledu u kojoj su se djeca samostalno podijelila u timove i bilježila rezultate na papiru. Djeca su izrađivala skije, tušem crtala klizaljke, olovkom 5B skijanje i sanjke, a kao motivacija za crtanje bile su slikovnice i stihovi na temu zime i zimskih sportova. 

 

Comments are disabled.