Pojam STEM dolazi iz engleskog jezika, a zapravo je akronim početnih slova četiriju područja – Science, Technology, Engineering i Mathematics. Rezultati na testovima procjene znanja u područjima prirodoslovlja i matematike su ispodprosječni, stoga se u službenim dokumentima o obrazovanju, kako europskim tako i hrvatskim, naglašava važnost stjecanja kompetencija za cjeloživotno učenje, a jedna je od njih i znanstvena pismenost. Područja koja uključuju STEM aktivnosti su zapravo dio vrtićke svakodnevice te se u današnje vrijeme sve više naglašava važnost razvoja STEM vještina kod djece, obzirom da se na ova područja gleda kao na područja budućnosti. Kroz takve aktivnosti kod djece se potiče povezivanje, kreativno i kritičko razmišljanje, analiza, logičko promišljanje, pretpostavljanje, učenje kroz metodu pokušaja i pogreške, samostalnost u učenju, praktičan rad i zaključivanje, strpljenje, upornost, preciznost, usmjerenost i timski rad. Djeca rane i predškolske dobi su pravi istraživači koji otkrivaju svijet oko sebe i istražuju prirodne zakonitosti. Istraživačke aktivnosti te igre s kreativnim igračkama su dobar prediktor kasnijih spacijalnih sposobnosti koje su važne za razumijevanje matematičkih i inženjerskih koncepata. U Zmajićima smo započeli primjenu STEM aktivnosti u svakodnevnom odgojno-obrazovnom radu te smo primijetili da djeca pokazuju velik interes za magnete, zupčanike, izradu raketa, dizalica, raznih mostova i tornjeva. Djecu se također potiče i na grafički prikaz gradnje, promišljanje, suradničko učenje i timski rad pomoću kojeg su nastali razni kreativni izumi koje možete vidjeti u fotogaleriji. 

 

Comments are disabled.