U sklopu našeg etno projekta ugostili smo u vrtiću gospođu Nevenku Petrić, umirovljenu nastavnicu hrvatskog jezika, veliku čuvateljicu tradicije i baštine Drnja, spisateljicu nekoliko knjiga o običajima u Drnju te knjige o starim i već zaboravljenim kajkavskim riječima.

Kroz interesantne poticaje i aktivnosti gospođa Nevenka uspjela je djeci prenijeti ljubav prema domovini, svom kraju, jeziku i narječju, ljubav prema bližnjemu i prijateljima.

Djeca su imala priliku naučiti neke nove riječi, uočiti razliku između književnog jezika i kajkavskog narječja.

Za kraj su dobila važnu poruku kako se uvijek treba ponositi svojim jezikom i narječjem i ne stidjeti ga se nigdje.

Za kraj pokušajte odgonetnuti nekoliko zagonetki na kajkavskom:

Četri vuha, dva trbuha. (vanjkuš)

Zeva, a zobe nema. (škarje)

Pije, ali živo neje. (spužva)

Comments are disabled.