Šumske životinje

Naše spoznaje o životinjama proširili smo na šumske životinje i njihovo stanište šumu. Saznali smo da u šumi žive velike i male životinje, kukci i neke ptice. Priča Ježeva kućica nam je ukazala da svaka životinja ima neki zaklon pa smo tako i sami izradili jedan brlog. Izradili smo vlastitu šumu, ježiće, vjeverice i puževe. Posjetili smo tematsku izložbu šume gdje smo vidjeli mnoštvo fotografija životinja. U ponedjeljak smo posjetili obližnji šumarak te proučavali razno lišće, granje, drveće i panjeve. Većih životinja nije bilo, ali ispod lišća se može otkriti pokoji kukac koji se također priprema za zimu.