U sklopu projekta “Igra za sve” odgojiteljice Adela Blaguški, Dijana Lončarić i Maja Bogadi Kalinić polaze edukaciju  “Primjena terapeutske igre u vrtićkom okruženju“ u centru Proventus u Zagrebu. Teme trećeg modula edukacije bile su “Karakteristike temperamenta” i „Rad s roditeljima“, a održana je 11. i  12. studenog 2022. godine.                              Odgojiteljice edukaciju polaze s ciljem da nauče kako koristiti vještine iz terapije igrom u grupnom radu s obzirom na potrebe specifičnog djeteta. Osim na dijete, na individualnoj i grupnoj razini, naučit će kako da komuniciraju s djetetovim roditeljem tako da ih roditelj “čuje” i da prodube svoju suradnju. Edukacija traje od rujna 2022. do lipnja 2023.

Comments are disabled.