Mnogo pažnje u vrtiću posvećeno je preventivnoj zdravstvenoj zaštiti djece, a ona se ostvaruje različitim aktivnostima predviđenim planom i programom u skladu sa potrebama djeteta. Kroz svakodnevni rad poduzimaju se mjere u cilju očuvanja zdravlja te sprječavanje nastanka i širenja bolesti.

U tu skupinu spada i boravak na svježem zraku. Boravak na otvorenom prostoru i svježem zraku ima pozitivan utjecaj na cjelokupan psihofizički razvoj djeteta, djeluje blagotvorno na zdravlje djeteta. To je jedan od načina jačanja dječjeg organizma, stvaranja otpornosti i sprečavanja širenja infekcija.

 Blagodati boravka na otvorenom:

  • kretanjem i trčanjem ubrzava se disanje, strujanje zraka je brže pa se tako i bolje „čiste“ dišni putovi
  • potičemo djecu na spretnost, vježbanje različitih pokreta, usvajanje motoričkih vještina i potpuno zadovoljavamo potrebu djeteta za kretanjem i igrom
  • povoljno djeluje na organe za kretanje, krvotok i živčani sustav
  • na socijalizaciju djece i na stvaranje pozitivne slike o sebi
  • izlaganje suncu podiže raspoloženje, potiče proizvodnju vitamina D koji sprječava bolesti kostiju, dijabetes i bolesti srca u budućnosti, blagotvorno djeluje na upalna zbivanja kože
  • pomaže se resorpcija tvari koje su potrebne za iskorištavanje kalcija i fosfora koji su važni elementi u izgradnji kostiju i zubića
  • djeca koja borave na svježem zraku, u prirodi, samostalnija su, bolje spavaju, lakše se koncentriraju, jačaju društvene vještine, fizički su spretnija, a razvijaju i veće razumijevanje za prirodu i okoliš
  • baš kao i kod odraslih, priroda i kod djece smanjuje stres

Boravak djece na otvorenom dio je aktivnosti u sva četiri godišnja doba, planira se u skladu s vremenskim uvjetima i ovisno o dobi djeteta. Igrajući se na otvorenom djeca pokazuju svoju prirodnu radost i radoznalost, razvijaju se vještine na svim razvojnim područjima i zadovoljava potreba za kretanjem. Vrijeme je bitan faktor jer pruža djetetu iskustvo boravka na zraku u svim godišnjim dobima.

Comments are disabled.