Tijekom prethodnih mjeseci polaznici Likovno-kreativnog programa razgovarali su i diskutirali o likovnim pojmovima portret i autoportret te likovnim motivima mrtva priroda i pejzaž koje su istraživali u umjetničkim djelima poznatih slikara, kipara i crtača te ih i sami kreativno prikazivali. Djeca su imala prilike usvojiti spomenute pojmove i uroniti u svijet značajnih umjetnika poput Vasilija Kandinskog, Jacksona Pollocka, Fride Kahlo, Vincenta Van Gogha i Pieta Mondriana. Kombinirajući crtačke i slikarske tehnike djeca su razvijala vještine gledanja i promatranja, koordinaciju ruke i očiju te razvijala svijest o estetici i njezinoj ulozi u likovnoj umjetnosti i likovnim djelima. Njihov doživljaj spomenutog možemo vidjeti u njihovom likovnom izražavanju i stvaranju, odnosno likovnim radovima kao produktu kreativne imaginacije. 

Comments are disabled.