Naši vrtićanci su završili program škole klizanja i pokazali naučeno na oglednom satu 23. prosinca uz bodrenje roditelja, djedova i baka. Svi su vrlo uspješno savladali nove vještine, a za svoj trud su nagrađeni i diplomama.

 

Comments are disabled.