Prošlog tjedna aktivnosti Pčelica bile su vezane uz istraživanje morskih životinja. Odnosno, riječ je o završnoj fazi našeg projekta „Životinje“ koji se je provodio kroz ovu pedagošku godinu.

Projekt  „Životinje“ provodio se u 7 faza u kojima smo istraživali:

  1. ŠUMSKE ŽIVOTINJE
  2. POLARNE ŽIVOTINJE
  3. PTICE ZIMI
  4. DOMAĆE ŽIVOTINJE
  5. DIVLJE ŽIVOTINJE
  6. KUKCE S LIVADE I PČELE
  7. MORSKE ŽIVOTINJE

U sklopu zadnje faze djeci smo nastojali otkriti stanare morskih dubina i potaknuti ih da naučiti nešto o njima. Imenovali smo ih pomoću kartica i edukativnih videozapisa na temu. Svoje znanje o njima i interes proširili smo slušajući priče: RIBA DUGINIH BOJA, MORE, ŽIVOT U OBITELJI DUPINA, prateći igrokaz RIBICA I MORSKI JEŽINAC, listajući enciklopedije o morskim životinjama te smo svakodnevno provodili edukativne razgovore na temu u kojima smo otkrili mnogo maštovitih i kreativnih dječjih odgovora te potaknuli osjećaj zanimanja za navedenu temu.

Prilikom usvajanja brojalica EN DEN DORE I RIBICA djeca su razvijala elemente slušnosti: osjećaj za ritam, dinamiku, melodičnost i usvajala rimu. Zabavili smo se uz plesanje koreografije BABY SHARK. U aktivnostima likovnog stvaralaštva djeca su izrađivala: RIBU kolaž tehnikom i tehnikom pletenja, HOBOTNICU kombinirajući tehnike kolaža, flomastera i tempere te temu zaokružila izradom plakata MORSKO DNO gdje smo objedinili i iskazali ono što smo naučili o morskim životinjama – njihovom izgledu, staništu. Senzorne posude punjene obojenom rižom, krupicom, pijeskom, školjkama služile su za razvijanje osjeta taktilnosti, preciznosti, fine motorike i strpljenja. Didaktičke igre na temu pratile su formu umetanja, poklapanja, slaganja prema veličini, pecanja. U senzornoj maketi MORE  djeca su manipulirala figurama morskih životinja te ih stavljala u razne odnose pri čemu se poticalo bogaćenje rječnika na način da su djeca upotrebljavala nove izraze, izmišljala prigodne dijaloge, maštala, zamišljala. U sklopu ove teme posjetio nas je predsjednik ŠRK „Ivan Generalić“ Sigetec, gosp. Danijel Čižmešija (Ivanov tata) koji nam je donio ribice koje su djeca tom prilikom mogla promatrati u bazenu, dodirivati ih.

Nakon provedbe svih faza projekta može se zaključiti kako su djeca proširila svoje znanje i spoznaje o raznim životinjama i njihovima mladuncima. Tijekom svih faza projekta djeca su aktivno su osluškivala i promatrala prirodu koja ih okružuje, učila istraživanjem  kroz neposredno iskustvo kao sudionici zbilje koja uključuje predmetnu, prirodnu i društvenu sredinu. Ponajviše, svoje iskustvo obogatila su spoznajom o tome kako brigom za životinje, empatičnim odnosom prema njima možemo stvoriti ugodnije okružje za međusoban suživot u kojem nastojimo i trudimo se činiti nešto dobro, korisno i prihvatljivo.

 

Comments are disabled.