Prošlog nas je mjeseca povodom Dana bijelog štapa posjetila Ana Tkalčec, članica Udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije. Ana je aktivna članica udruge te nam je došla približiti načine na koje se slijepe i slabovidne osobe mogu nesmetano integrirati u društvo, ali i što mi kao društvo možemo učiniti da bismo olakšali suživot slijepim i slabovidnim osobama. Saznali smo da se Ana bavi kuglanjem, koji su joj hobiji i na koji način se može kretati pomoću svog bijelog štapa. Naučili smo što znači taj bijeli štap, razlikovati bijeli od običnog štapa te kako se ponašati ukoliko vidimo da slijepa osoba treba pomoć.  Također smo se upoznali s Braillovim pismom i naučili na koji način osobe koje ne vide mogu čitati, ali i pisati pomoću stroja. Djeca su Ani postavila brojna pitanja na koje je Ana strpljivo odgovarala, a za kraj je svakom djetetu napisala njegovo ime na Braillovom pismu. Djeca su se kasnije s našom zdravstvenom voditeljicom  Marijom Križić mogla staviti u ulogu vodiča, ali i u ulogu slijepe osobe te se senzibilizirati za potrebe drugih.

Comments are disabled.