Mišići iz starije skupine obilježili su blagdan Sveta tri kraja. Slušali su priču o Sveta tri kralja i naučili njihova,  pomalo neobična i kako Mišići sami kažu, vrlo čudna imena – Baltazar, Gašpar i Melkior. Od tuljaca su izradili svoja tri kralja, a neki su ih i prekrasno obojili. Najzanimljivije im je bilo kad je prijateljica Eva u vrtić donijela zvijezdu Sveta tri kralja. Ispričala nam je o starim običajima pjevanja pjesama po kućama na blagdan Sveta tri kralja. Djeca su je sa zanimanjem slušala i gledala zvijezdu i slike koje im je donijela. Sve nas je zanimalo tko je i kako izradio zvijezdu, koje pjesme su se pjevale, a Eva nam je sve lijepo objasnila pa smo na kraju i sami zapjevali :

Sveta tri kralja dare nose

tamjan, zlato, plemenitu mast

Comments are disabled.