9.i 10.12.2022. godine odgojiteljice našeg vrtića : Dijana Lončarić , Maja Bogadi Kalinić i Adela Blaguški prisustvovale su na 4.-om modulu “Terapije igrom ” u Zagrebu. U centru Proventus tema edukacije bila je : vještine nedirektivne komunikacije i tri osnovne vještine -empatičko reflektiranje, ohrabrivanje i postavljanje granica. Terapeut igrom je facilitator i partner u istraživanju s djetetom u misiji samo-otkrivanja. Ne fokusira se na probleme, simptome , dijagnoze ili tehnike, već maksimalno nastoji stvoriti uvjete da se dijete opusti, da se osjeća sigurno te da se samostalno može izraziti. Ciljevi nedirektivne terapije igrom su : razviti pozitivnu sliku o sebi, preuzeti veću samo-odgovornost, početi se više samoprihvaćati, donositi odluke koje se temelje na samoprocjeni, iskusiti osjećaj kontrole, osnažiti proces nošenja sa stresom, razviti unutarnji izvor evaluacije, početi više vjerovati u sebe.

Comments are disabled.