S obzirom na to da su Lavići u predškolu došli 20. listopada kada se obilježava Dan jabuka, dio druženja posvetili smo obilježavanju ovog dana. Lavići su pokazali da mnogo toga znaju o jabukama, a imali su priliku i proširiti svoje znanje uz mnoštvo slobodnih aktivnosti na ovu temu. Započeli smo i s rješavanjem zadataka u “Mudroj crtanki” i vježbama grafomotorike. 

Comments are disabled.