Tijekom ovog tjedna Pčelice su pobliže upoznale domaće životinje. Kroz razne aktivnosti djeca su imala mogućnost upoznati karakteristike pojedinih domaćih životinja ( izgled, glasanje, kretanje, mladunčad…). Kroz razne stolno-manipulativne igre razvijala su logičke sposobnosti. Proširivala su i bogatila rječnik novim riječima, razvijala maštu i kreativnost kroz likovne aktivnosti. Pomoću makete „Farma“ , kroz igru, djeca su  učila i upoznala život na farmi, te razvijala simboličku igru. Izradili smo i senzornu kravu za mužnju koja je djeci bila jako interesantna. U neposrednoj blizini vrtića posjetili smo farmu ovaca te poljoprivredno gospodarstvo „Vrlec“ gdje su djeca vidjela farmu krava, mužnju robotom te različite poljoprivredne strojeve.

Comments are disabled.