Ritmika je plesna aktivnost u kojoj djeca imaju mogućnost razviti i obogatiti svoje sposobnosti što se tiče plesne strukture kao dio aktivnosti tjelesne i zdravstvene kulture. Plesnim izričajem utječemo na razvoj brojnih sposobnosti kod djece: osjećaja za ritam, osjećaja za pokret, ljepotu izvođenja pokreta, vlastiti doprinos u skupini. Plesom isto tako razvijamo osnovne motoričke sposobnosti kao što su: fleksibilnost, snaga, ravnoteža, brzina i koordinacija pokreta. Poticanjem kreativnosti i stvaralaštva u pokretu i plesu obogaćujemo osobnost djece i razvijamo njihov senzibilitet za stvaranje vlastitih koreografskih zamisli i plesnih ostvarenja. Cilj programa ritmike je približavanje plesne umjetnosti djeci kroz umjetnički doživljaj i izražavanje, stjecanje osnovnih znanja i vještina u plesu, otkrivanje i razvijanje plesne nadarenosti, poticanje stvaralaštva te poticanje na međusobno uvažavanje i suradnju. Kroz program ritmike dijete razvija svoju kreativnost, maštovitost, sluh i ritam te pamćenje. Putem ovog programa djeca se uvode u svijet glazbe i umjetnost izražavanja pokretima tijela.

Comments are disabled.