dav


24. veljače je poseban za djecu – obilježava se Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja koji je važno spomenuti, pričati o nasilju kao neprihvatljivom ponašanju, poučiti djecu kako izbjeći nasilje i kako biti prijatelj, shvatiti svakoga i imati tolerancije. U suradnji sa socijalnom pedagoginjom Renatom Tišler kroz zoom platformu djeca su slušala prigodnu priču Ružno pače, a potom razgovarala o tome jesu li se oni kome kada rugali, udarili nekog, da li je njih netko udario, rugao se, kako su se tada osjećala i slično. Djeca su uz pomoć roditelja na današnji dan obukla ružičaste majice i podržala ovaj pokret. Nakon razgovora izradila su bedževe – ružičastu majicu kao simbol današnjeg dana koji nose kući za uspomenu. 
Kako možemo  podržati ovaj pokret? 
– nosi ružičastu majicu
– budi ljubazan i brižan
– ne budi ljut na nekoga
– budi hrabar i reci NE nasilju

Comments are disabled.